Orientační ceník podlahářských prací

Demontáž staré krytiny nelepené m2 30,- Kč
Demontáž staré krytiny lepené m2   60 - 100,- Kč
Odvoz a likvidace krytiny m2 30,- Kč
Strojová rozbroušení podkladu m2 100 - 150,- Kč
Očištění podkladu (zametání, vysávání) m2 25,- Kč
Penetrace podkladu m2
30-50,- Kč
Vyhlazovací stěrka první vrstva – Rovinal * m2 70,- Kč
Vyhlazovací stěrka druhá vrstva – Rovinal * m2 50,- Kč
Nivelizace podkladu včetně dilatačních pásek m2 160,- Kč
Nivelizační stěrka na 1mm / m2 35,- Kč a více dle použité nivelizace
Broušení podlahy po nivelizaci a stěrkování m2 45,- Kč
Lepení koberců celoplošně m2 120 - 150,- Kč
Lepení koberců na oboustrannou pásku m2 110 - 140,- Kč
Volné položení koberců m2 80,- Kč
Lepení kobercových čtverců m2 190,- Kč
Lepení kobercových soklů řezaných bm 40,- Kč
Lepení kobercových soklů do plastových lišt bm 70,- Kč
Lepení koberců na schod. stupně / schod 280,- Kč
Lepení PVC celoplošně m2 120 - 150,- Kč
Lepení vinylových dílců m2 190,- Kč
Svařování PVC klasicky * bm 50,- Kč
Svařování PVC za studena * bm 70,- Kč
Lepení soklů PVC bm 30,- Kč
Lepení PVC na schody  m2 240,- Kč
Lepení schodišťových hran bm 65,- Kč
Montáž zámkových podlah m2 190,- Kč
Montáž zámkových podlah celoplošným  lepení * m2 340,- Kč
Montáž sokl. lišt plovoucích podlah bm 95,- Kč
Montáž přechodových lišt bm 90,- Kč
Montáž OSB desek 1m2 180,- Kč
Vynáška materiálu (koberec, PVC) 1.patro 60,- Kč
Hodinová zúčtovací sazba hodina 350,- Kč
Doprava po Praze – bez manipulace - jedna jízda 390,- Kč
Zaměření a vypracování cenové nabídky do 100m2 1500,- Kč
Zaměření a vypracování cenové nabídky nad 100m2 2500,- Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V případě realizace bude cena za zaměření a nabídku odečtena od konečné faktury.

 *- práce včetně pomocného materiálu 

ZAKÁZKA DO  20m2 …..........................................+ 20%

 

Ceny jsou uvedeny bez DPH a jsou pouze orientační, konečná cena je upřesněna po konzultaci se zákazníkem a seznámením se z místem a rozsahem prováděných prací.